Rolnicza platforma zakupowa

Frumen » Polityka prywatności
Polityka prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z naszą praktyką w zakresie prywatności Frumen.pl - Rolnicza platforma zakupowa (dalej także: serwis). Zależy nam, aby użytkownicy korzystający z naszych usług dokładnie wiedzieli, jak wykorzystujemy te informacje oraz jak mogą chronić swoją prywatność.

 

Informacje gromadzone przez serwis.

W celu poprawnego oferowania wszystkim użytkownikom usługi korzystania z funkcji naszego systemu, zbieramy różnorodne informacje – od informacji podstawowych np. podanie adresu mailowego przez użytkownika, aż po te bardziej złożone, np. ustalenie lokalizacji użytkownika przez system GPS w celu prezentacji odpowiednich ofert.

Wszelkie dane podawane przez użytkownika – Przy rejestracji konta, podczas korzystania z serwisu, jak również wraz ze złożeniem oferty zakupu użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na to, aby Operator serwisu gromadził, przetwarzał i wykorzystywał jego dane osobowe (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami), w szczególności dotyczy to takich danych osobowych użytkownika jak: email, imię i nazwisko, płeć, zainteresowania, informacje dotyczące pełnoletniości, w tym data urodzenia, adres, numer telefonu, dane dotyczące metody i szczegóły płatności, dane o zamówionych towarach i surowcach.

 

Informacje uzyskiwane podczas korzystania z usług serwisu – możemy zbierać dane o usługach, z których korzysta użytkownik, oraz sposobie, w jaki to robi. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dodatkowe dane, takie jak np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Możemy zbierać informacje (m.in. dane osobowe) i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć przeglądarki oraz pamięci podręczne aplikacji. Gdy użytkownik korzysta z naszych usług, stosujemy różne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji – może to obejmować np. przesłanie co najmniej jednego, lub więcej, pliku cookie lub anonimowego identyfikatora do jego urządzenia. Plików cookie i anonimowych identyfikatorów używamy także wówczas, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z usługami Frumen.pl działającymi w innych witrynach.

 

Sposoby wykorzystania informacji

Dane zbierane za pośrednictwem wszystkich naszych usług służą do udostępniania, utrzymywania, ochrony, udoskonalania i tworzenia nowych usług, a także do ochrony serwisu i użytkowników. Wykorzystujemy je również, aby zaoferować dostosowane treści – np. w postaci trafniejszych wyników wyszukiwania i lepszej prezentacji treści.

Dane osobowe podane przez użytkownika są wykorzystywane w celu realizacji umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przekazywana dane osobowe dotyczą. Użytkownicy mogą odmówić wyrażenia zgody lub nie podawać wymaganych danych, ale w takim przypadku Frumen nie będzie w stanie wykonać umowy i użytkownik nie może skorzystać z Serwisu. Danymi koniecznymi do realizacji Umowy, w szczególności są dane, o których mowa w art. 18 ust 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, wykorzystamy zebrane dane w celu wysłania droga elektroniczną materiałów w szczególności przesyłania informacji handlowych, w tym ofert, a także wybranych informacji o nowych, ciekawych propozycjach wyszukanych przez serwis (newsletter). Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia otrzymywanych newsletterów lub zrezygnować z ich subskrypcji.

 

Informacje udostępniane przez serwis

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. W celu weryfikacji ich zgodności z ogólnymi warunkami umowy wykorzystujemy i opracowujemy dane osobowe użytkowników jak również przekazujemy dane Partnerom, tylko o ile jest to konieczne dla prawidłowego wykonywania umów kupna/sprzedaży.

Informacje, odnośnie których użytkownicy wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, możemy przekazywać naszym podmiotom zależnym lub innym zaufanym firmom bądź osobom w celu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Od tych podmiotów wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji według naszych instrukcji, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich innych odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych.

Możemy również ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

 

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

Użytkownik w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania jak również odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub odwołania zgody na otrzymywanie danych, o których mowa powyżej, bez podawania przyczyny. Edycja lub odwołanie następuje poprzez zarządzanie danymi i ustawieniami w profilu użytkownika lub kliknięcie w link u dołu wiadomości newslettera. Po cofnięciu zgody, Państwa dane nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę danych użytkownicy mogą przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swój profil w Serwisie lub w drodze przesłania wniosku z poprzez pocztę wewnętrzną z zarejestrowanego przez Państwa w Serwisie konta.  

 

Bezpieczeństwo

Dane osobowe użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.