Rolnicza platforma zakupowa

Frumen » Regulamin
Regulamin

Regulamin serwisu (dalej także: Regulamin) Frumen.pl (dalej także: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający z Serwisu zobowiązani są przestrzegać i stosować się do zapisów Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez korzystającego, właściciel Serwisu ENS3 może zaprzestać świadczenia dalszych usług i uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
Właścicielem Serwisu jest ENS3 z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Sosnowej 7, NIP 822-115-51-88, REGON 710466619 (dalej także: Operator). Zabronione jest wykorzystywanie treści zamieszczonych na łamach Serwisu bez zgody Operatora.

 1. Ogłoszenie bezpłatne może wystawić każdy kto dokona wcześniejszej rejestracji i zaakceptuje regulamin Serwisu.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna lub prawna.
 3. Ogłoszenia mogą mieć charakter komercyjny i niekomercyjny.
 4. Zabrania się umieszczania treści naruszających prawo międzynarodowe, polskie, niezgodnych z ogólnie przyjętą etykietą oraz naruszających prawo osób trzecich.
 5. Zabrania się umieszczania materiałów obraźliwych, łamiących prawo do prywatności, propagujących przemoc, nawołujących do nienawiści rasowej itp. Dodatkowo zabrania się oferowania i reklamowania towarów takich jak: broń, narkotyki, towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia, pornografii, towarów pochodzących z kradzieży, towarów na sprzedaż których wymagana jest koncesja, informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe itp., towarów, które nie istnieją.
 6. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim, jak i korzystania z kont innych użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń naruszających zasady Serwisu.
 8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszeń w celu zwiększenia ich atrakcyjności.
 9. Operator nie odpowiada za treści umieszczanych ogłoszeń.
 10. Treści ogłoszeń naruszające prawo i informacje dotyczące autora ogłoszenia będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 11. Zobowiązujemy się nie ujawniać indywidualnych danych użytkownika osobom trzecim, chyba że użytkownik sam wyrazi zgodę na ujawnienie swoich danych.
 12. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 z dnia 29.10.1997 r), zapewniamy wszystkim użytkownikom strony możliwość wglądu do swoich danych oraz ich aktualizacji. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na prośbę użytkownika, usunięte z Serwisu. Aby dokonać aktualizacji należy zalogować się w Serwisie podając swój adres e-mail i hasło.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Serwisu.
 14. Operator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione z powodu wadliwego działania Serwisu.
 15. Operator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu bez podania przyczyny.
 16. Operator zobowiązuje się do udzielenia pomocy użytkownikom serwisu.
 17. Zabrania się kopiowania ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie.
 18. Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania w serwisie.