Bazar Manhattan w Łęknicy przy XX-lecia i Wojska Polskiego

żarski, Lubuskie