Miejskie targowisko w Siedliszczu

chełmski, Lubelskie