targowiska miejskiego w Dęblinie przy Niepodległości

rycki, Lubelskie