Targowiska w Białogardzie przy Dąbrowszczaków

białogardzki, Zachodniopomorskie