Targowiska w Dominowie przy rynku

lubelski, Lubelskie