targowiska w Łaziskach Górnych przy Szarotki

mikołowski, Śląskie