Targowiska w Mierzęcicach przy Wolności

będziński, Śląskie