Targowiska w Pińczowie przy Republiki Pińczowskiej i Armii Ludowej

pińczowski, Świętokrzyskie