Targowiska w Rybniku przy Patriotów

Rybnik, Śląskie