Targowisko „Mój Rynek” przy Kwiatkowskiego w Nisku

niżański, Podkarpackie