Targowisko Błonie

warszawski zachodni, Mazowieckie