Targowisko Garbatka-Letnisko przy ul.Sienkiewicza

kozienicki, Mazowieckie