Targowisko gminne w Kolonowskiem przy Prostej

strzelecki, Opolskie