Targowisko im. Bolesława Knasta w Pelplinie

tczewski, Pomorskie