Targowisko im. Janusza Adamiaka w cegłowie

miński, Mazowieckie