targowisko "KORTOM" przy Romualda Traugutta w Toaszowie Lubelskim

tomaszowski, Lubelskie