Targowisko Miejskie „Mój Rynek” w Lubaczowie przy Handlowej

lubaczowski, Podkarpackie