Targowisko Miejskie MÓJ RYNEK w Starym Sączu przy Wielki Wygon

nowosądecki, Małopolskie