Targowisko miejskie przy A. Brody w Ustroniu

cieszyński, Śląskie