Targowisko miejskie w Chojnowie przy Grodzkiej

legnicki, Dolnośląskie