Targowisko miejskie w Kraśniku przy ul. Oboźnej

kraśnicki, Lubelskie