Targowisko miejskiego przy Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim

tomaszowski, Lubelskie