Targowisko Mój Rynek przy Leśnej w Łochowie

węgrowski, Mazowieckie