Targowisko Mój Rynek przy Mały Rynek w Sobieniach Jeziorach

otwocki, Mazowieckie