Targowisko Mój Rynek w Kałuszynie przy ul. Chopina

miński, Mazowieckie