Targowisko przy Braci Wójcickich w Łęcznej

łęczyński, Lubelskie