Targowisko przy Nowowiejsiej w Augustowie

augustowski, Podlaskie