Targowisko przy Podzamcze w Opolu Lubelskim

opolski, Lubelskie