Targowisko przy ul. Mickiewicza

pułtuski, Mazowieckie