Targowisko przy ul. Traugutta

pułtuski, Mazowieckie