Targowisko przy Wiśniowej w Łomiankach

warszawski zachodni, Mazowieckie