Targowisko stałe w Baruchowie

włocławski, Kujawsko-pomorskie