Targowisko w Barcinie przy Artylerzystów i budynku SPZOZ

żniński, Kujawsko-pomorskie