Targowisko w Bielsku Podlaskim przy Żwirki i Wigury

bielski, Podlaskie