Targowisko w Bisztynku przy Kościuszki

bartoszycki, Warmińsko-mazurskie