Targowisko w Boniewie przy Szkolnej

włocławski, Kujawsko-pomorskie