Targowisko w Brzegu Dolnym przy Korczaka

wołowski, Dolnośląskie