Targowisko w Brześciu Kujawskim przy Wł. Łokietka

włocławski, Kujawsko-pomorskie