targowisko w Bytowie przy J. Bauera

bytowski, Pomorskie