Targowisko w Cecynie przy Ogrodowej

tucholski, Kujawsko-pomorskie