Targowisko w Dobrym Mieście przy Zwycięstwa

olsztyński, Warmińsko-mazurskie