Targowisko w Drygałach przy Kościuszki

piski, Warmińsko-mazurskie