Targowisko w Działdowie przy Hallera

działdowski, Warmińsko-mazurskie