Targowisko w Dzierzgoniu przy Wojska Polskiego

sztumski, Pomorskie