Targowisko w Giżycku na Placu Targowym

giżycki, Warmińsko-mazurskie