Targowisko w Głogowie przy Armii Krajowej

głogowski, Dolnośląskie