Targowisko w Głogowie przy Kazimierza Sprawiedliwego

głogowski, Dolnośląskie