Targowisko w Gołańczy przy Składowej

wągrowiecki, Wielkopolskie